Varför lära sig bokstäverna nu?

Alla barn ska lära sig bokstäverna, och det finns ingen anledning att vänta. Barn vill gärna lära, så börja nu och låt barnet få upptäcka bokstäver på samma sätt som du låter det få upptäcka allt annat.

En ny, spännande värld kommer att öppna sig! Ett barn som känner sig van vid bokstäver och ord har den bästa utgångspunkten för den långa läroprocessen vidare i livet.

Läs mer

Var en läsande förebild för ditt barn!

av Birgitta Erlandsson

Att lära sig läsa är en av de största utmaningarna ditt barn kommer att ställas inför. Därför är det viktigt att du visar ditt barn att det är spännande och roligt att läsa. Mitt första ABC är ett bra verktyg för detta. Läs mycket tillsammans med ditt barn! Var nära, uppmärksam och ge ditt barn mycket beröm på vägen.

Läs mer om Mitt första ABCs fackpanel