En kunnig fackpanel har varit med och utarbetat Mitt första ABC!

Alf-og-Bett_450Vi har haft glädjen att få samarbeta med en spännande expertpanel som består av erfarna, fackkunniga personer med gedigen och skiftande bakgrund inom läs- och skrivundervisning:

Birgitta Erlandsson, fil dr i Nordiska språk och fd. lektor i ämnet svenska vid Sydskånska gymnasiet i Ystad. Hon har stor språklig kompetens genom studier av språkutvecklingen hos 4 egna barn och hos gymnasieungdomar under en lång lärargärning. Hon har varit storkonsument av barnböcker som högläsare för de egna barnen, och i gymnasiets svenskundervisning är hon speciellt intresserad av elevernas språkbehandling och utveckling.

Liv Engen, fil dr, har arbetat som lärare och logoped. Hon har många års erfarenhet som lärare i grundskolan, och arbetar nu som försteamanuens vid Nasjonal senter for leseopplæring og leseforsking vid Högskolan i Stavanger. Engen intresserar sig särskilt för teman som nybörjar-undervisning i läsning, läsestimulering, läsförståelse och läsfärdighet.

Henning Rye, fil dr och specialist inom klinisk psykologi, är utbildad i barnpsykiatriskt arbete och var i många år chefspsykolog vid Sentralinstituttet for Habilitering i Oslo. Han har arbetat med psykologbehandling av barn och vuxna, och har i många år varit involverad i forsknings- och utvecklingsarbete, bl a med tidiga åtgärder för barn och familjer med särskilda behov. Han är författare till en rad artiklar och böcker. Han är professor vid Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, där han leder den internationella avdelningen.

Sandviks Förlag erbjuder föräldravägledning genom Babyvärlden.se, och rätt bok till rätt tillfälle genom Goboken.se och Twinsy.se.

Med andra ord – vi hjälper föräldrar och barn att utvecklas tillsammans. Sandviks – Enriching young minds.

Sandviks Förlag AB,  c/o Online i Lund, Skiffervägen 10, 224 78 Lund

Telefon 040-660 68 00 | Skicka e-post | Kontakta kundservice