Läsning börjar med ABC

Barn är utrustade med en otrolig iver att lära sig saker. Tänk på hur ett barn kan lära ett nytt språk bara på gehör! Bokstäver kan också läras i tidig ålder, så det finns ingen anledning till att vänta tills barnet nått skolåldern.

Kännedom om bokstäverna är det första och viktigaste steget på vägen mot att lära sig läsa. Ett barn som känner sig van vid bokstäver och ord, har den bästa utgångspunkten för den långa läroprocessen vidare i livet.

Mitt första ABC är ett fantastiskt verktyg som kan hjälpa ditt barn med det första steget mot att lära sig läsa.